เวที (Stage)

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 35 ซม พรมเทาดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ตลาดทิพย์นิมิตร

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 1.2 ม. พรมแดง ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ศูนย์ราชการ

 

   

 

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 8.4*3.6 ม. สูง 0.80 ม. ท็อปไม้รอบทาสีขาว

สถานที่ : เขาใหญ่

ติดตั้ง : เวทีขนาด 9.6*3.6 ม. สูง 0.40 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ + แคทวอท 

สถานที่ : มาบุญครอง 

ติดตั้ง : เวทีวงกลม 6 ม. เดินไฟขอบนิออนเฟช ตามแบบ สูง 1ม.

สถานที่ : ปาคนายเลิศ

ติดตั้ง : เวทีขนาด 12*3.6 ม. สูง 1 ม. พรมดำ + แคทวอท 8.4*2.4 ม.

สถานที่ : เมืองทองธานี

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4ม. สูง 0.40 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 12*4.8ม. สูง 0.80 ม. พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ : โตโยต้าบ้านโพธิ์


ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 1.2 ม. พรมแดง ผ้ารอบแดง

สถานที่ : ศูนย์ราชการ

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 16.8*7 ม. สูง 0.10 ม. พรมดำ

สถานที่ : หาดจอมเทียนพัทยา

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 0.6 ม. พรมเขียว + รอบงานพิมพ์ปิดไม้รูดสติกเกอร์

สถานที่ : เซ็นทรัล ศาลายา

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 10ซม พรมแดง 

สถานที่ : โรงแรม S31

 

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*3.6 ม. สูง 0.6 ม. พรมfe ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สนามกีฬา

ติดตั้ง : เวทีขนาด  9.6*3.6 ม.  สูง 60 ซม  บรรไดสเต็ป

สถานที่ : โรงแรมพาซาแอคทีนิ

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด  6*3.6 ม.  สูง 60 ซม พรมแดง ผ้ารอบดำ

สถานที่ : มาบุญครอง

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด ตัว T   9.6*3.6 , 8.4*1.2ม.  สูง 60 ซม พรมดำผ้ารอบดำ

สถานที่ : สตูดิโอมนตรี

ติดตั้ง : เวทีขนาด  6*2.4 ม.  สูง 20 ซม  พรมน้ำเงิน

สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ

 


ติดตั้ง : เวทีขนาด  9.6*4.8 ม.  สูง 80 ซม  พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ : พระราม4

ติดตั้ง : เวทีขนาด  6*3.6 ม.  สูง 40 ซม  เทาดำผ้ารอบดำ

สถานที่ : เมกะบางนา

ติดตั้ง : เวทีขนาด  7.2*3.6 ม.  สูง 60ซม

สถานที่ :  ปทุมธานี

ติดตั้ง : เวทีขนาด  6*2.4 ม.  สูง 20 ซม  พรมเทาขาว

สถานที่ : โรงแรม มาริออท สุขุมวิท

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด  6*2.4 ม.  สูง 35 ซม  พรมดำ

สถานที่ : สวนหลวง ร.9

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. พรมเทาดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมแดงผ้ารอบขาว

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 12*4.8 ม. 

สถานที่ : อยุธยา

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมดำผ้ารอบดำ

สถานที่ : สยามวัน

 

 

ติดตั้ง : เวทีสตเป  ขนาด 12*4.8 ม.

สถานที่ : ชลบุรี

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. พรมเทาขาว สูง 10 ซม

สถานที่ : สุขุมวิท

 

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 9.6*3.6 ม. พรมแดง

สถานที่ : เซ็นทรัลเวตุเกตุ

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมแดงผ้ารอบขาว

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 9.6*3.6 ม. สูง 60 ซม พรมน้ำเงิน

สถานที่ : ชลบุรี

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมเขียว สูง 10ซม

สถานที่ :  กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมเทาขาว+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สยามวัน

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. สูง40 ซม

สถานที่ : สุขุมวิท

 

 


ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมเทาขาว+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สวนรถไฟติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมเขียว+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ สูง 40 ซม

สถานที่ : สยาม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. พรมเทาขาวผ้ารอบดำ สูง40 ซม

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง 0.8 ม. พรมน้ำเงิน ผ้ารอบขาว

สถานที่ : กระทรวงการต่างประเทศ

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*2.4 ม. พรมแดงผ้ารอบขาว

สถานที่ : บางแค

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 0.8 ม. พรมแดง ผ้ารอบขาว

สถานที่ : พระราม3

 

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*2.4 ม. สูง 0.10 ม. พรมดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. สูง 0.40 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 8.4*2.4 ม. สูง 0.80 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สนามกีฬากทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 0.10 ม. พรมดำ

สถานที่ : กกต

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*1.2 ม. สูง 0.60 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6ม. สูง 0.4 ม. 

สถานที่ : โคราช

ติดตั้ง : เวทีขนาด 12*4.8 ม. สูง 0.8 ม. พรมแดง ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สระบุรี

ติดตั้ง :เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง 40 ซม พรมแดง ผ้ารอบขาว

สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : มาบุญครอง

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง 0.60 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : กทม อโศก

 

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง 0.60 ม. พรมน้ำเงินผ้ารอบขาว

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*3.6 ม. สูง 40ซม

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*2.4 ม. สูง 0.80 ม.

สถานที่ : กทม


ติดตั้ง : เวทีขนาด 9.6*3.6 ม. สูง 0.80 ม. พรมเทาขาวผ้ารอบดำ

สถานที่ : สวนรถไฟ กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*2.4 ม. สูง 0.40 ม. พรมเทา

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*52.4ม. สูง 0.40 ม. พรมแดง

สถานที่ : ระยอง

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 1.2 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ศูนย์ราชการ

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*3.6 ม. สูง 0.6 ม. พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สนามกีฬาหัวหมาก

 

ติดตั้ง : เวทีตามแบบ

สถานที่ : สุขุมวิท

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมแดงผ้ารอบขาว

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*2.4 ม. พรมดำ  สูง 10 ซม

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. พรมดำ+ผ้ารอบดำ สูง 80 ซม

สถานที่ : กทม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*2.4 ม. สูง 0.6 ม. พรมแดง ผ้ารอบขาว

สถานที่ : ม.ศรีปทุม

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง40ซม

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*3.6 ม. สูง 0.4 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ตึก กลต

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*4.8ม. พรมเทาขาว

สถานที่ : สุขุมวิท

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 0.4 ม. พรมน้ำเงิน ผ้ารอบดำ

สถานที่ : สนามกีฬา

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 0.40 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร

ติดตั้ง : เวทีขนาด 3.6*2.4 ม. สูง 10ซม . พรมดำ 

สถานที่ : ดินแดง

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*2.4 ม. สูง 1.2 ม. พรมแดง ผ้ารอบขาว

สถานที่ : ระยอง

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 10ซม พรมดำ

สถานที่ : พระราม4

 

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 0.40 ม. พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ :โรงเรียนนานาชาติสิงค์โปร

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*3.6 ม. สูง 0.4 ม. พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ชไนเดอร์

ติดตั้ง : เวทีขนาด 7.2*4.8สูง 1 ม. พรมเทาขาว ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ดินแดง

ติดตั้ง : เวทีขนาด 6*4.8 ม. สูง 1.2 ม. พรมดำ ผ้ารอบดำ

สถานที่ : ศูนย์ราชการ

ติดตั้ง : เวทีขนาด 4.8*2.4 ม. สูง 10 ซม พรมดำ

สถานที่ : พระราม9

 


keywords ,อุปกรณ์ให้เช่า , อุปกรณ์จัดงาน , เช่าGames เช่าเกมส์ ให้เช่าเกมส์(เช่าเกมส์จัดงาน ให้เช่าเกมส์),เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ เช่าเฟอร์นิเจอร์ เช่าพรม (ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ),เช่าโพเดียม เช่าบูธ ให้เช่าโพเดียม เช่าพรม  เช่าโซฟา(ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์),เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าเต้นท์ เช่าพัดลม ทุกขนาด ทุก Size(เต้นท์ให้เช่า พัดลมไอน้ำให้เช่า),เช่าเครื่องเสียง ให้เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี(เช่าระบบเสียง เครื่องเสียงให้เช่า),เช่าคาราโอเกะ เช่าkaraoke แบบมีMV(music Video) รับจัดหานักร้อง organize,เช่าไฟ  เช่าเอฟเฟกต์ แสงสีแสียง เช่าระบบไฟ (เช่าไฟเวที ให้เช่าไฟ) เช่าเลเซอร์ laser show,เช่าtruss Display ออกแบบบูธ ผลิตบูธตามแบบ รับทำบูธตามแบบ ผลิตบูธตามแบบ สร้างคิออส,เช่าทรัส เช่าTruss ให้เช่าTruss Aluminium Truss เช่าบูธ บูธโครงทรัส,เช่าบูธDisplay เช่าบูธโครงทรัส Truss เช่าบูธ เช่าทรัสบูธ organizer เช่าไอบอล เช่าลูกแก้วเปิดงาน
เช่าเวที สำเร็จรูป ขนาดสูง 40 60 80 100 120 Cm เช่าโครงหลังคา เช่าหลังคาroof-top,เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าlcd เช่าพลาสมา เช่าplasma เช่าProjector พร้อมScreen ให้เช่าprojector,รับจัดดอกไม้ จัดบอลลูน รับตบแต่งสถานที่ (Balloon Flower Decoration) ,เช่าบูธDisplay เช่าบูธโครงทรัส Truss เช่าบูธ เช่าทรัสบูธ organizer เช่าไอบอล เช่าลูกแก้วเปิดงาน,เช่าเวที สำเร็จรูป ขนาดสูง 40 60 80 100 120 Cm เช่าโครงหลังคา เช่าหลังคาroof-topเช่าโปรเจคเตอร์ เช่าlcd เช่าพลาสมา เช่าplasma เช่าProjector พร้อมScreen ให้เช่าprojector เช่าจอ LED P6/P5/P10/P12 ,รับจัดดอกไม้ จัดบอลลูน รับตบแต่งสถานที่ (Balloon Flower Decoration)
เช่าเกมส์พองลมและจำหน่ายเกมส์พองลม ให้เช่าพองลม ,เช่าเ้ลเซอร์ จำหน่ายเลเซอร์ ให้เช่าเลเซอร์ ,เช่าหญ้าเทียม เช่าพรม จำหน่ายหญ้าเทียม จำหน่ายพรม จำหน่ายหญ้าเทียมและพรมพร้อมติดตั้ง
เวที , เวทีสำเร็จรูป , เวทีเช่า , เวทีอลูมิเนียม , เวทีอลูมิเนียมสำเร็จรูป , เช่าเวที , ให้เช่าเวที , เวที2.4*2.4 , เวที3*6*3*6 , เวทีใหญ่ , เช่าเวที2*4 , เวทีจัดงาน , เช่าเวทีจัดงาน , เช่าเวทีชั่วคราว , เช่าเวทีสำเร็จรูปชั่วคราว , เช่าเวทีสำเร็จรูปอลูมิเนียม , จัดงานเช่าเวที , งานเวที , เวทีจัดงานให้เช่า , เช่าจัดงาน , เช่าเวทีจัดงาน , เวทีอลูมิเนียม2*4 , ให้เช่าเวที , เวทีคอนเสิร์ต , เวทีคอนเสิร์ตให้เช่า , เช่าเวทีคอนเสิร์ต , เช่าเวทีคอนเสิร์ตสำเร็จรูป , เช่าเวทีคอนเสิร์ตอลูมิเนียม , เวทีคอนเสิร์ต , เวทีคอนเสิร์ตสำเร็จรูป , เวทีคอนเสิร์ตอลูมิเนียมสำเร็จรูป , จัดงานเวที , จัดเวที , โครงสร้างเวที , เวทีให้เช่า , รับจัดงานเวที , ให้เช่าเวทีรายวัน , เช่าเวที , เวทีจัดงานให้เช่า , จัดงาน , งานเวทีสำเร็จรูป , จะเช่าเวที , ให้เช่า , เวทีใหญ่ , stage , truss stage , stage ให้เช่า , เช่าstage , ,อุปกรณ์ให้เช่า , อุปกรณ์จัดงาน , เช่าGames เช่าเกมส์ ให้เช่าเกมส์(เช่าเกมส์จัดงาน ให้เช่าเกมส์),เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ เช่าเฟอร์นิเจอร์ เช่าพรม (ให้เช่าโต๊ะ ให้เช่าเก้าอี้ ),เช่าโพเดียม เช่า

Visitors: 246,557