ยกพื้นพร้อมปูพรม

ติดตั้ง : ยกพื้น 10 ซ 3.66*1.22 เมตร พร้อมพรมแดง ปูพรมแดงทางเดิน 1.5*20 เมตร 

สถานที่ : ลาดกระบัง


Visitors: 245,001