บูธหน้าสูง-หลังต่ำ ( ทรงเพลิงหมาแหงน)

 

Visitors: 245,000