บูธเหล็ก

ติดตั้ง : บูธเหล็กบิวท์ตามแบบ ขนาด 2*2 เมตร พร้อมแผงกั้น + แผงบน 

สถานที่ : เซ็นทรัลพระราม 9 

 

Visitors: 249,248